nieuws 27 mei 2021

MKB!dee voor BMN De Klerk en Fronik Infra

Bouwbedrijf BMN De Klerk uit Hardinxveld-Giessendam is samen met Fronik Infra uit Mijdrecht als één van de 63 partijen uit meer dan tweeduizend inzendingen aangewezen als winnaar van het MKB!dee 2021. Met hun modelprojectplan “Duale routekaart voor duurzaamheid en kwaliteit in bouw en infra” willen zij een bijdrage leveren aan duurzame, circulaire en digitale ontwikkelingen binnen hun vakgebieden. Beide bedrijven zijn door kennisbureau Building Changes bij elkaar gebracht.

Met de toewijzing krijgen BMN De Klerk en Fronik een bedrag van €124.200,- te besteden. De samenwerking is een effectieve manier om gebruik te maken van elkaars sterke punten. Door bij het projectplan Bouw- en inframensen Zuid-Holland-Zuid te betrekken, stimuleren beide bedrijven de ontwikkeling van competenties op het gebied van duurzaam en kwaliteitsgericht werken in huidige en toekomstige projecten.

Dualiteit
De dualiteit komt in het projectplan in verschillende vormen naar voren. De leerthema’s duurzaamheid en kwaliteitsborging worden gecombineerd. Door digitale ondersteuning wordt het leereffect op beide thema’s versterkt. Ook wordt de combinatie gezocht van leren en ontwikkelen in bouw- én infraprojecten. Het sector-overstijgende leren kan inspirerend werken. De ontwikkeling van vaardigheden wordt op originele wijze opgepakt, waarbij voortdurend de nadruk op duurzaamheid, kwaliteitsborging en digitalisering wordt gelegd.

Stimuleren
Met MKB!dee stimuleren Mona Keijzer en Wouter Koolmees, staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeringen die MKB-ondernemers doen in de scholing en ontwikkeling van zichzelf en huidige of toekomstige werknemers. MKB!dee is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij MKB’ers. Het is een oplossing voor ondernemingen die bijvoorbeeld weinig tijd of capaciteit voor scholing hebben.

Bouwmensen
Bouwmensen is het opleidingsbedrijf van de bouw- en infra-opleidingsbedrijven. De vereniging verzorgt en toetst de praktijkopleiding van mbo student-werknemers. Dit doen ze op meer dan dertig locaties door heel Nederland. Zij werken nauw samen met regionale opleidingscentra (ROC’s) door heel het land. Dit projectplan beoogt behalve het functionele opleiden van medewerkers meer nadruk te leggen op flexibiliteit, creativiteit en ondernemen. Met medewerking van Erik van Noordenne van Bouw- en inframensen Zuid-Holland Zuid wordt hierdoor ingezet op de continuïteit van de ondernemingen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking door staatsecretaris Keijzer en minister Koolmees heeft op 17 mei op digitale wijze plaatsgehad. In de informele en feestelijke bijeenkomst werden live vanuit een studio op symbolische wijze de subsidies uitgereikt.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Contact

BMN De Klerk 
Wiedhaak 18
3371 KD Hardinxveld-Giessendam

Nieuwsbrief

Meld u vrijblijvend aan voor onze
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten en acties!

Bezoek ook

© BMN De Klerk  |  Ontwerp & realisatie: MM