nieuws 12 mei 2021

Steeds meer CO2-reductie!

Wij hebben een stap gezet op de CO2-Prestatieladder. Het certificaat waarmee we aantonen dat we aan niveau 3 van de prestatieladder voldoen is inmiddels in ons bezit! Dit certificaat is van toepassing op het bouwen, renoveren en verbouwen in de burger- en utiliteitsbouw én het produceren en leveren van prefab betonelementen. 

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland, wat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. De ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Footprint
Wij hebben in 2021 voor het eerst de CO2 footprint berekend over 2020. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het ons mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De footprint uit 2020 dient als referentiejaar. Om de uitstoot te reduceren, hebben we de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: BMN De Klerk en Novafront willen in 2030 ten opzichte van 2020 vijftig procent minder CO2 uitstoten in Scope 1. Met betrekking tot Scope 2 willen we zowel met BMN De Klerk én Novafront in 2030 ten opzichte van 2020 honderd procent minder CO2 uitstoten!

Scope
Scope 1 is de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen je organisatie. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan eigen dieselgeneratoren en verwarmingsinstallaties, eigen (vracht)auto’s of de toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties.

Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. Je organisatie gebruikt deze energie intern, maar wekt die niet zelf op. Die opwekking vindt fysiek ergens anders plaats, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale.

Prestatieladder
Organisaties die zich laten certificeren volgens de prestatieladder ervaren dit als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Maatregelen
Sinds 2017 hebben we een nieuw bedrijfspand, wat voorzien is van Label A. Er liggen ruim vijfhonderd zonnepanelen op dit pand. Alle verlichting is LED en voorzien van bewegingssensoren. In 2018 hebben we een volledige elektrische auto aangeschaft, in 2021 hebben we elektrische Renault Kangoo Z.E. aangeschaft. Daarnaast zijn wij een regionale partij die ook haar partners regionaal heeft geselecteerd. We hebben nog een aantal maatregelen opgesteld om de doelstelling te realiseren. We herinneren en controleren elkaar op het bewust omgaan met energie: we controleren bandenspanning, we stellen vervangbeleid op, propageren een energiezuinige rijstijl en creëren inzicht in het verbruik van diesel. We kopen groene stroom in voor dat deel wat nog grijs is.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Contact

BMN De Klerk 
Wiedhaak 18
3371 KD Hardinxveld-Giessendam

Nieuwsbrief

Meld u vrijblijvend aan voor onze
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten en acties!

Bezoek ook

© BMN De Klerk  |  Ontwerp & realisatie: MM