nieuws 28 november 2022

‘Betrouwbare, proactieve en flexibele partner’

Léon van Ginneken was als projectleider vanuit Univé betrokken bij de revitalisatie die wij voor hen uitgevoerd hebben. De plannen voor het aanpassen van het pand in Sliedrecht zijn tijdens het proces gewijzigd. Léon vertelt hoe flexibel BMN De Klerk daarmee is omgegaan.

“Het proces rond de revitalisatie van het Univé pand in Sliedrecht was al in gang gezet vóór mijn komst," legt Léon uit. “Het werk dat feitelijk zonder formele opdracht al was gestart, moest gepauzeerd worden, omdat onder invloed van een aantal factoren de plannen ingrijpend moesten worden aangepast.”

Aanpassing van de plannen
Waar aanvankelijk de binnenkant én de buitenkant van het pand aangepakt zouden worden, bleven de werkzaamheden uiteindelijk beperkt tot de binnenkant. Léon: “In overleg met de architect Van Es architecten en aannemer BMN De Klerk zijn we direct na de zomer van 2021 tot een herstart gekomen. Mijn ervaring is dat BMN De Klerk grote bereidwilligheid tot het maken van aanpassingen aan de dag legde, goed aangaf welke opties er waren en dat op basis van wederzijds vertrouwen de nieuwe planopzet is geslaagd!”

Ingewikkeld, maar goed opgepakt
“De veranderingen vormden een vrij grote hobbel in de aanvankelijke plannen”, vertelt Léon. “We hebben intensief overleg gevoerd met André van den Heuvel en Peter Huizer. Zij stonden open voor de aanpassingen en samen hebben we een scenario opgesteld, waarin het afbouwen werd aangepast. Zij hebben daar op een goede manier op ingespeeld. Dat is niet vanzelfsprekend, want er waren al zaken en afspraken voorbereid. Dat was ingewikkeld, maar het is zeer goed opgepakt.”

Tijdelijke huisvesting
Léon: “Uiteindelijk is alleen de binnenkant van het pand gerevitaliseerd. BMN De Klerk heeft in samenwerking met Van Es architecten een nieuwe begroting gepresenteerd en een voorstel gedaan, waardoor voor de binnenzijde nauwelijks kwaliteitsverlies is opgetreden. Er is een nieuwe planning gemaakt en de voorbereidingen zijn opnieuw gestart. BMN de Klerk heeft snelle besluiten genomen, waar Univé zeer content mee was: elke vertraging betekende immers langere tijdelijk huisvesting voor Univé.”

Zonder winstoogmerk
Univé is dienstverlener op het gebied van verzekeringen, zónder winstoogmerk. Elkaar helpen, ook wanneer het even minder gaat: daar staat Univéverzekeringen en -hypotheken voor! De verzekeringscoöperatie deelt de risico’s die je niet alleen kunt of wilt dragen. Krachten bundelen biedt rust en zekerheid. Ook in de regio Sliedrecht!

Inrichten en verhuizen volgens planning
Léon: “BMN De Klerk heeft als hoofdaannemer zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat heeft tot een strak proces én een buitengewoon resultaat geleid. Zoals gezegd, hebben ze zich zeer flexibel en slagvaardig opgesteld. Ze zijn communicatief sterk. Door hun goede contacten met ons en de onderaannemers, waren ze ook in staat tot snel schakelen en konden ze twee kanten op kijken. Ze waren zich bewust van de spannende deadline, hebben zichzelf overtroffen door het maximale van hun leveranciers en medewerkers te vragen en hebben zoals afgesproken vóór de bouwvak opgeleverd. Daardoor konden wij volgens planning inrichten en verhuizen. En wat ook gezegd moet worden: de Univémedewerkers zijn erg trots op hun nieuwe kantoor!”

Alternatieven overwegen en meedenken
“Het beeld aan het eind is dat van een betrouwbare, proactieve en flexibele partner”, besluit Léon. “Er was nooit iets te veel. Waar mogelijk werden alternatieven overwogen en er werd meegedacht. Daardoor zijn we met zijn allen tot goede oplossingen gekomen. Als projectleider had ik niet alleen contacten met de bedrijfsleiding, maar ook met de medewerkers op de werkvloer. Die hebben keihard gewerkt voor een goed resultaat. Zonder ingewikkelde aanvaringen over geld en tijd: dat maak ik ook wel eens anders mee!”

Neem contact met ons op om te ondervinden op wélk vlak we jou kunnen ondersteunen.

Video: Studio PiB

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Contact

BMN De Klerk 
Wiedhaak 18
3371 KD Hardinxveld-Giessendam

Nieuwsbrief

Meld u vrijblijvend aan voor onze
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten en acties!

Bezoek ook

© BMN De Klerk  |  Ontwerp & realisatie: MM