nieuws 8 April 2021

Proefproject Wkb

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de Omgevingswet voor bouwen treden naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De Wkb, met als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren, heeft samen met de Omgevingswet ingrijpende gevolgen voor het proces van bouwen en vergunningverlening. Zowel voor bouwers als voor vergunningverleners veranderen er zaken.

Voor de nieuwbouw van de Dubbeldam Groep in Schelluinen wordt in samenwerking tussen onder andere de Gemeente Molenlanden en BMN De Klerk een proefproject WKB uitgevoerd. Jacqueline Roetman, juridisch adviseur bij de gemeente Molenlanden, vertelt over de veranderingen vanuit het perspectief van de gemeente als bevoegd gezag.

Vergunningsaanvraag
“Bij een vergunningsaanvraag doet de gemeente niet langer de technische of preventieve toets om te kijken of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische eisen. Daarvoor dient de vergunningsaanvrager een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die toeziet op de bouwkwaliteit.” 

Bouwmelding bij gevolgklasse 1
“Bij bouwen onder kwaliteitsborging wordt een meldingsplicht ingevoerd voor bouwwerken die niet vergunning vrij zijn en vallen onder gevolgklasse 1. Van gevolgklasse 1 is doorgaans sprake als de persoonlijke gevolgen beperkt zijn als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Bij deze gevolgklasse valt te denken aan ééngezinswoningen, bedrijfspanden van maximaal twee bouwlagen, inclusief een klein kantoor of kantine en kleine fiets- en voetgangersbruggen. In het Besluit bouwwerken leefomgeving staat precies beschreven welke bouwwerken in de nieuwe wet onder gevolgklasse 1 vallen.”

Melding voor start bouw
“Voor de technische component wordt er uiterlijk vier weken voor start bouw een melding gedaan bij de gemeente. In de bouwmelding moet de initiatiefnemer van het bouwen aan het bevoegd gezag melden welk instrument wordt toegepast en welke kwaliteitsborger toeziet op de bouw. Tevens moet de melder een risicobeoordeling en een borgingsplan overleggen. In de praktijk is het noodzakelijk om veel eerder een kwaliteitsborger in te schakelen, aangezien deze het bouwplan nog moet beoordelen en een risicobeoordeling en borgingsplan moet vaststellen.”

Controle tijdens de bouw
“Tijdens de bouw zorgt de bouwende partij en de kwaliteitsborger ervoor dat de bouw aan alle regelgeving voldoet. De kwaliteitsborger ziet toe op het voldoen aan de bouwregelgeving. Indien de kwaliteitsborger tijdens de bouw constateert dat er iets niet goed gaat, informeert hij hierover de bouwende partij en in het uiterste geval ook de gemeente. Indien nodig moet de gemeente in dat geval de bouw stil leggen tot de problemen zijn opgelost. De gemeente houdt haar bevoegdheid om handhavend op te treden.”

Oplevering bouwwerk
“Wanneer het bouwwerk bij oplevering voldoet aan de bouwtechnische voorschriften, geeft de kwaliteitsborger daarvoor een verklaring af. Als het bouwwerk af is, dient twee weken voordat het bouwwerk in gebruik genomen kan worden, een gereed-melding bij de gemeente te komen. Onderdeel van die gereed-melding is de verklaring van de kwaliteitsborger dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Op basis van de gereed-melding beoordeelt de gemeente of het bouwwerk in gebruik genomen mag worden.”

Meer weten over de Wkb? Lees hier meer over het proefproject bij Dubbeldam Groep.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Contact

BMN De Klerk 
Wiedhaak 18
3371 KD Hardinxveld-Giessendam

Nieuwsbrief

Meld u vrijblijvend aan voor onze
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten en acties!

Bezoek ook

© BMN De Klerk  |  Ontwerp & realisatie: MM